gió đông
1.とうふう 「東風」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHONGフウ、フ
ĐÔNGトウ