giỏ đựng cá
danh từ
1.びく 「魚篭」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGƯギョ