gió giựt
1.とっぷう 「突風」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHONGフウ、フ
ĐỘTトツ、カ