giở lại
động từ
1.ひるがえる 「翻る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHIÊNホン、ハン