giờ làm việc
1.きんむじかん 「勤務時間」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CẦNキン、ゴン
THỜI,THÌ
GIANカン、ケン
VỤ