giơ lên
động từ
1.あげる 「上げる」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ giơ lên

1. giơ tay lên
手を〜

Kanji liên quan

THƯỢNGジョウ、ショウ、シャン