gió lốc
danh từ
1.しっぷう 「疾風」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHONGフウ、フ
TẬTシツ