gió ngược
1.ぎゃくふう 「逆風」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHONGフウ、フ
NGHỊCHギャク、ゲキ