gió nóng
danh từ
1.ねっぷう 「熱風」 [NHIỆT PHONG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHONGフウ、フ
NHIỆTネツ