gió thần
danh từ
1.かみかぜ 「神風」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHONGフウ、フ
THẦNシン、ジン