gió thổi vào buổi sáng
danh từ
1.あさかぜ 「朝風」 [TRIỀU PHONG]​​
câu, diễn đạt
2.あさかぜ 「朝風」 [TRIỀU PHONG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHONGフウ、フ
TRIỀU,TRIÊUチョウ