gió xuôi
1.じゅんかぜ 「順風」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHONGフウ、フ
THUẬNジュン