giới hạn nhỏ nhất
câu, diễn đạt
1.さいしょうげん 「最小限」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIỂUショウ
TỐIサイ、シュ
HẠNゲン