giới luật sư
danh từ
1.ほうそうかい 「法曹界」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÁPホウ、ハッ、ホッ、フラン
CõiĐờiカイ
TÀOソウ、ゾウ