giới lũng đoạn
1.どくせんきぎょう 「独占企業」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGHIỆPギョウ、ゴウ
CHIẾM,CHIÊMセン
ĐỘCドク、トク