giới tài chính
câu, diễn đạt
1.ざいかい 「財界」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CõiĐờiカイ
TÀIザイ、サイ、ゾク