giới tự nhiên
danh từ
1.しぜん 「自然」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHIÊNゼン、ネン
TỰジ、シ