giới tuyến
danh từ
1.こっきょうせん 「国境線」 [QUỐC CẢNH TUYẾN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUỐCコク
CẢNHキョウ、ケイ
TUYẾNセン