giống chó côli
danh từ
1.コリー​​

Thảo luận, đóng góp