giống mèo
danh từ
1.ねこぞく 「猫属」 [MIÊU THUỘC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THUỘCゾク、ショク
MIÊUビョウ