giọng nam trung
danh từ
1.バリトン​​

Thảo luận, đóng góp