giống nòi
1.しゅぞく 「種族」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỘCゾク
CHỦNGシュ