giọng nói sắc gọn
câu, diễn đạt
1.とがりごえ 「尖り声」 [TIÊM ÂM]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THANHセイ、ショウ
TIÊMセン