giọng nói từ trời cao
câu, diễn đạt
1.てんせい 「天声」 [THIÊN ÂM]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THANHセイ、ショウ
THIÊNテン