giọng nữ cao
danh từ
1.ソプラノ​​

Thảo luận, đóng góp