giọng nữ trong
danh từ
1.メゾソプラノ​​

Thảo luận, đóng góp