giọng thấp
1.ていせい 「低声」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THANHセイ、ショウ
ĐÊテイ