giọng to
1.おおごえ 「大声」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THANHセイ、ショウ
ĐẠIダイ、タイ