giọng trần
danh từ
1.にくせい 「肉声」 [NHỤC ÂM]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THANHセイ、ショウ
NHỤCニク