giọt nước mắt nóng hổi
câu, diễn đạt
1.ねつるい 「熱涙」 [NHIỆT LỆ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHIỆTネツ
LỆルイ、レイ