giữ được
động từ
1.つっぱる 「突っ張る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỘTトツ、カ
TRƯƠNGチョウ