giữ mãi
động từ
1.へばりつく 「へばり付く」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÓ