giữ mọi bản quyền
câu, diễn đạt
1.ふきょふくせい 「不許複製」 [BẤT HỨA PHỨC CHẾ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHẾセイ
BẤTフ、ブ
PHỨCフク
HỨAキョ