giữ nguyên hiện trạng
câu, diễn đạt
1.にしておく 「にして置く」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRÍ