giữa đông
danh từ
1.ちゅうとう 「仲冬」 [TRỌNG ĐÔNG]​​
2.まふゆ 「真冬」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRỌNGチュウ
CHÂNシン
ĐÔNGトウ