giữa hạ
danh từ
1.まなつ 「真夏」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÂNシン
HẠカ、ガ、ゲ