giữa ngày
danh từ
1.しょうご 「正午」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÍNHセイ、ショウ
NGỌ