giương
động từ
1.さす 「差す」​​
2.のぼる 「登る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SAI
ĐĂNGトウ、ト、ドウ、ショウ、チョウ