giương lên
động từ
1.ささげる 「捧げる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỔNGホウ