giường ngủ
danh từ
1.おねんね​​
2.しんぐ 「寝具」​​
3.ベッド​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỤ
TẨMシン