giường nhỏ
1.こがたしんだい 「小型寝台」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIỂUショウ
ĐÀIダイ、タイ
HÌNHケイ
TẨMシン