gõ để chuẩn đoán
câu, diễn đạt
1.だしん 「打診する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHẨNシン
ĐẢダ、ダアス