gò đống
danh từ
1.きゅうりょう 「丘陵」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LĂNGリョウ
KHÂU,KHƯUキュウ