góc khuất
danh từ
1.かたすみ 「片隅」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHIẾNヘン
ÔIグウ