góc trong
danh từ
1.ないかく 「内角」 [NỘI GIÁC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NỘIナイ、ダイ
GIÁCカク