gôn
1.ゴール​​
2.ゴルフ​​
danh từ
3.ゴール​​

Thảo luận, đóng góp