gót cao cỡ trung
câu, diễn đạt
1.ちゅうヒール 「中ヒール」 [TRUNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUNGチュウ