guốc đi trong thời tiết khô
câu, diễn đạt
1.ひよりげた 「日和下駄」 [NHẬT HÒA HẠ ĐÀ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẠカ、ゲ
ĐÀダ、タ
NHẬTニチ、ジツ
HÒAワ、オ、カ