gươm giáo
1.ぶき 「武器」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VŨ,VÕブ、ム
KHÍ