gươm tuốt khỏi vỏ
câu, diễn đạt
1.はくじん 「白刃」 [BẠCH NHẬN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬNジン、ニン
BẠCHハク、ビャク